City West, Chur

Architektur: Domenig Architekten AG, Chur

Zurück